Zaczynamy!

Od ponad dwóch lat staramy się przekonać Polaków, że prawo do posiadania broni to jeden z przymiotów wolnego człowieka. Staramy się by Polacy nie tylko byli przekonani do słuszności wspomnianej tezy, ale by fizycznie posiadali...