Grzegorz Braun o nauce strzelania, czyli patriotycznej kaligrafii.